Fotocredit:

Fylkesårsmøte 2020

8. februar arrangeres fylkeslagets årsmøte i Porsgrunn.

 

27. januar 2020

Sted: Rådhuset i Porsgrunn, Storgata 149.

Tid: lørdag 8. februar 11.00-15.00.

 

Alle medlemmer i Miljøpartiet De Grønne Vestfold og Telemark har tale-, forslags,- og stemmerett på møtet.

På årsmøtet skal vi bl.a. vedta budsjett og årsplan, velge nytt styre og nominasjonskomité. De skal arbeide fram en god liste over kandidater til stortingsvalget i 2021.

 

Praktisk informasjon om årsmøtet finner du her.