Årsmøte Vestfold MDG

Årsmøtet for Vestfold MDG  i 2016 avholdes Lørdag 30.01 kl14, på Vestfold fylkeskommune i Svend Foynsgate 9. Alle medlemmer har stemmerett, velkommen!

10. januar 2016

Årsmøtet skal behandle følgende saker: Årsmelding, regnskap, budsjett og valg av styre, valg av valgkommite, valg av landsmøtedelegater og landsstyrerepresentanter. Andre saker kan behandles dersom de er nevnt i innkallingen eller hvis de er av hastekarakter og et flertall av de stemmeberettigede på årsmøtet aksepterer å behandle dem.

Følg med på oppdateringer på facebook Årsmøte. Våre vedtekter finner du her: https://www.mdg.no/vedtekter/