Fotocredit:

Årsmøte 16. mars

16. mars skal MDG Vestfold og Telemarks ha sitt aller første årsmøte!

11. mars 2019

16. mars går årsmøtet av stabelen i Porsgrunn rådhus, kl 11-14.

Alle 537 medlemmer av Miljøpartiet De Grønne Vestfold og Telemark har tale-, forslags,- og stemmerett på møtet.

På årsmøtet skal vi bl.a. vedta budsjett og årsplan, velge nytt styre og landsmøtedelegater og velge ny 2. kandidat til fylkestingsvalget!

Umiddelbart etter årsmøtet blir det et 90-minutters kommunikasjonskurs med nyvalgt 2. kandidat i Porsgrunn MDG, Marit Schulstok. Marit har bakgrunn som journalist og politisk redaktør i Varden, og de siste tre årene har hun jobbet med kommunikasjonsstrategier for private bedrifter.

Mer informasjon om årsmøtet finner du her.