Fotocredit:

Fastlandsforbindelsen: 80% prisavslag

Fylkesleder for Vestfold MDG og folkevalgt i Færder, Randi Hagen Fjellberg, skriver om bompenger og den planlagte nye fastlandsforbinedlen fra Nøtterøy til Tønsberg.

21. september 2018

Det er for tiden en imponerende folkereisning i Rogaland mot prisnivået på bompasseringer og forslag om rushtidsavgift. Nesten 70% har svart at de er imot bompenger.

I Vestfold har det vært spredte innlegg på debattsidene med bekymring over den kommende fastlandsforbindelsen og bomsatsene, men ingen tegn til aksjon. Før nå. Johan Morten Nome med sitt innlegg i Tønsbergs Blad «Er bompenger lovlig» opplyser at Folkeaksjonen Nei til mer bompenger i Tønsberg er under etablering. Med et vesentlig forbehold ønsker jeg som grønn politiker Folkeaksjonen velkommen. Om Folkeaksjonen også krever at politikerne må redusere ambisjonene i den planlagte veiutbyggingen er jeg som grønn politiker helt med. Reduserte ambisjoner gir reduserte bompenger og redusert økonomisk belastning på befolkningen.

Mange har fått inntrykk av at det kun er de som må bruke fastlandsforbindelsen som må betale. Det er feil. Bomringen legges rundt hele Tønsberg så her er det alle som måtte ha sitt arbeid i Tønsberg og bor i distriktet som må være med. Minimum 28 kr er antydet. Noen beregninger antyder 58 kr og det antydes også at man kanskje må betale både til og fra for å få dekket kostnadene innen fastsatt tid ca. 2040.

Bompenger innføres noen ganger for å redusere unødvendig biltrafikk. Den varianten står vi i Miljøpartiet inne for og vet at den fungerer. Om en allerede nå innførte en rushtidsavgift slik flere byer har gjort, ville køproblemet mellom Teie og Tønsberg morgen og ettermiddag sannsynligvis være løst. Bompenger innføres også for å dekke kostnadene til bygging av vei. Bompengene som nå skal innføres i Tønsberg for å finansiere en overdimensjonert vei er feil prioritering både av samfunnets og den enkeltes midler.

Hovedmålet med fastlandsforbindelsen, var en gang å sikre trygg vei for beredskapskjøretøy, ambulanse, politi og brannbiler over kanalen. Et annet mål var å lede trafikken som skal til E18 bort fra Tønsberg sentrum. Det var for noen år siden en felles oppfatning at en ny kanalbro parallell med den gamle og utvidelse av Ringveien til Frodeåstunellen var løsningen.

Men nye, store drømmer fanget politikere. Drømmen om raskere vei til E18 enn den Frodeåstunellen kan gi. Drømmer kan være dyre. Og utredningene har vist at denne er det.

Nome konkluderer i sitt innlegg at hans mål er at «alle skal vite hva bompenger egentlig er og at enda flere skal avsky denne økonomiske terroren mot de fattige». Staten v/samferdselsminsteren er klar på at det er vi som bor her som må betale prosjektet, fordi det er fylkesvei. Vi må uansett løsning betale bompenger. Men det er slik at dess dyrere prosjekt, jo høyere bompengesats.

Om politikerne istedet for å drømme seg bort hadde beholdt den gamle planen om en parallell kanalbro og fremføring langs Ringveien til Frodeåstunellen, ville veien snart vært ferdig. Til mindre enn 20 % av kostnadene. Dvs 80% rabatt om vi bruker handelsnæringens terminologi. En helt annen pris som vil gi bompengesats som sannsynligvis ikke vil føles som «terror» hverken fort fattig eller rik, samt en vei som fører til E18, godt kollektivtilbud og et hyggelig Tønsberg sentrum uten unødvendig gjennomgangstrafikk.

Måtte vi få en folkebevegelse så stor at de politikere som fortsatt drømmer om en gigantisk, overdimensjonert veiforbindelse mellom Nøtterøy og Tønsberg, skjønner at det er på tide å redusere ambisjonene. Folk vil ikke betale slik politikerne forventer, men prosjektet er avhengige av at folket vil.

Denne teksten var på trykk i Tønsbergs Blad 06.09.28