Velg klima 9. september
Fotocredit:

Stem for klima og miljø i Grenland

Vi er partiet som tar klimastrekernes krav på alvor. Vi fremmet kravene i Stortinget og ble nedstemt. Nå tar vi det videre lokalt.

29. august 2019

Verden står ved et veiskille, der langsiktig trygghet, frihet og velferd står på spill. Vi går til valg på å skape et samfunn hvor vi lever gode liv uten å ødelegge for andre.

Mye står på spill i dette valget. Stadig flere partier kjemper om å være grønne og ta miljøutfordringer på alvor. Det er bra – det har miljøet og naturen absolutt godt av. Det skyldes selvsagt at det blir stadig klarere at det haster å handle, at vi trenger byene til å gå foran når verdens regjeringer henger etter og ikke våger å gjøre det som skal til for å sikre fortsatt gode liv for framtidige generasjoner. Men det skyldes også at Miljøpartiet De Grønne har satt klima og miljø høyt på dagsordenen og flyttet debatten.

Likevel ser vi at De Grønne ofte står alene på naturen og klimaet sin side når saker skal behandles i kommunestyrer og fylkesting. Klima- og miljøkamp er mer enn fine ord og vedtatte mål lagt i skuffen.

Vi vil være stemmen til de stemmeløse. Vårt parti er bygget på solidaritet med dyr, natur, mennesker og fremtidige generasjoner.

Vi vil si:

  • Nei til nedbygging av natur.
  • Ja til vern av strandsonen og beskyttelse av allemannsretten.
  • Nei til ytterlige tap av matjord.
  • Ja til trygge veier og bedre kollektivtilbud.
  • Ja til kommunesammenslåing.
  • Ja til små og store tiltak som gjør hverdagen grønnere, som f.eks skolehager eller tilskudd til kjøp av tøybleier, noe vi har innført i flere kommuner allerede.

Husk at valglokalene allerede har åpnet i alle kommuner! Du trenger kun legitimasjon for å kunne stemme, og kan forhåndstemme i et hvilket som helst valglokale i Norge og få stemmeseddelen din sendt til Skien eller Porsgrunn. Forhåndsstemmingen varer til 6. september og selve valgdagen (siste frist!) er 9. september. Godt valg!

VÅRE KANDIDATER:

 

Mona Nicolaysen

MONA NICOLAYSEN
1. kandidat i Skien

Kontakt: monalevina@gmail.com

Hilde Forberg Andersen

HILDE FORBERG ANDERSEN
1. kandidat i Porsgrunn

Kontakt: hfandersen@gmail.com

 

 

 

Les mer om Skien MDG her og Porsgrunn MDG her.