Fylkestingsliste Vestfold

Harald Moskvil

1. HARALD MOSKVIL
Alder: 60
Kommune: Horten
Gruppeleder på fylkestinget
Medlem av Fylkesutvalget
Medlem av Hovedutvalg for klima, areal og plan
Landbrukspolitisk talsperson for MDG

Anne Line Nilsson


2. ANNE LINE NILSSON
Alder: 23
Kommune: Tønsberg
Fylkestingsrepresentant
Medlem av Hovedutvalg for næring, reiseliv og inkludering
Medlem av styringsgruppa Frisk Oslofjord
Vara til Landsstyret i MDG
Studerer juss

3. Marie Hernes Rød (45), Tønsberg
4. Hallstein Bast (67), Larvik
5. Patrick Gudmundsen (46), Færder
6. Anine Stousland (39), Færder
7. Ruben Solvang (37), Larvik
8. Cathrine Palm Spange (56), Færder
9. Odd Rune Langeland (47), Sandefjord
10. Jon Hassel Lien (42), Horten
11. Julie Guttormsen (36), Holmestrand
12. Jennifer McConachie (50), Horten
13. Pål Morberg (41), Horten
14. Stine-Marie Schmedling (39), Tønsberg
15. Simon Opheim (33), Larvik
16. Melinda Estelita Henriksen (37), Sandefjord
17. Kjetil Raaen (43), Tønsberg
18. June Brinckmann (33), Larvik
19. Ryan Mathisen (43), Sandefjord
20. Sunniva Wilberg Halvorsen (42), Tønsberg
21. Erik Seierstad (55), Larvik
22. Heidi Skreen (51), Holmestrand
23. Bente Blix (59), Sandefjord
24. Tanja Boman (41), Tønsberg
25. Randi Fjellberg (75), Færder