Fylkestingsliste Vestfold

Harald Moskvil

1. HARALD MOSKVIL
Alder: 61
Kommune: Horten
Gruppeleder på fylkestinget
Medlem av Fylkesutvalget
Medlem av Hovedutvalg for klima, areal og plan
Landbrukspolitisk talsperson for MDG

Anne Line Nilsson

2. ANNE LINE NILSSON
Alder: 24
Kommune: Tønsberg
Fylkestingsrepresentant
Medlem av Hovedutvalg for næring, reiseliv og inkludering
Medlem av styringsgruppa Frisk Oslofjord
Vara til Landsstyret i MDG
Studerer juss

3. Marie Hernes Rød (46), Tønsberg

4. Hallstein Bast (68), Larvik

5. Patrick Gudmundsen (46), Færder

6. Anine Stousland (40), Færder

7. Ruben Solvang (38), Larvik

8. Cathrine Palm Spange (57), Færder

9. Odd Rune Langeland (47), Sandefjord

10. Jon Hassel Lien (43), Horten

11. Julie Guttormsen (37), Holmestrand

12. Jennifer McConachie (51), Horten

13. Pål Morberg (41), Horten

14. Stine-Marie Schmedling (40), Tønsberg

15. Simon Opheim (34), Larvik

16. Melinda E. Henriksen (39), Sandefjord

17. Kjetil Raaen (44), Tønsberg

18. June Brinckmann (34), Larvik

19. Ryan Mathisen (44), Sandefjord

20. Sunniva W. Halvorsen (43), Tønsberg

21. Erik Seierstad (56), Larvik

22. Heidi Skreen (51), Holmestrand

23. Bente Blix (59), Sandefjord

24. Tanja Boman (41), Tønsberg

25. Randi Fjellberg (76), Færder