Fotocredit:

De Grønne vil verne matjorda

De Grønne går denne høsten til valg på å verne all dyrket matjord i Vestfold og Telemark mot utbygging.

1. august 2019

Matjord er en knapp ressurs som stadig er under press. Historien har vist at når matjorda havner på forhandlingsbordet taper den konsekvent mot næringsinteresser som boliger og infrastruktur. De Grønne vil styrke vernet av matjorda, nasjonalt ønsker vi å gjøre vern av matjord forpliktende for areal- og transportplanlegging, og vi vil sikre varig vern av matjord gjennom jordlova. 

Å ta vare på matjorda er å ta vare på vår egen evne til å produsere mat til fremtidige generasjoner.  Det tar hele 1000 ord år å danne et godt lag matjord, når den legges under asfalt er den tapt for alltid. 

Jordvern er også et solidarisk ansvar, klimaendringene vil for mange land gjøre det vanskeligere å produsere mat, temperaturendringer, mer ekstremvær og endring i nedbørsmønster vil gjøre forutsetningene for gode avlinger dårligere. Samtdig øker befolkningen på jorden og vi blir stadig flere som skal ha mat. Ved å verne matjorda trygger vi ikke bare vår egen matsikkerhet, vi bidrar også med vårt til den globale matforsyningen.   

Derfor går vi til valg på å verne all dyrket matjord i Vestfold og Telemark mot utbygging. Vi vil verne all dyrket jord og forhindre omdisponering av dyrkbar jord. Vi mener dyrkbar jord bør dyrkes opp der det kan skje uten å skade biodiversiteten. Målet er å øke arealet av dyrket jord. 

 

Her kan du lese hele fylkesprogrammet til De Grønne i Vestfold og Telemark

Ønsker du å vite mer om MDGs landbrukspolitikk? Da finner du vår landbrukspolitikk her

Vil du bidra til å farge Norge grønt denne høst, meld deg som frivillig