Styret 2023

Styreleder: Anne Line Nilsson, anne.line.nilsson@mdg.no
Sekretær: Isabel Husebæk
Kasserer: Stein Helleborg
Medlem: Mats Tufte Moldskred
Medlem: Marius Schulze

Vara:
Sigurd Anders Svalestad
Hanne Gro Haugland
Tone Reiten