Miljøpartiet De Grønne Sandefjord

Lokallagsleder: Odd Rune Langeland

Folkevalgte: Odd Rune Langeland og Ina Coll Kjølmoen

Politisk plattform: Valgprogram 2019-2023

Kontakt: sandefjord@mdg.no eller 93660698 (Odd Rune)
…eller besøk vår facebookside.