Miljøpartiet De Grønne Sandefjord

Lokallagsleder: Silje Larsen

Folkevalgte: Odd Rune Langeland og Ina Coll Kjølmoen

Politisk plattform: Valgprogram 2019-2023

Kontakt: sandefjord@mdg.no eller 92666328 (Silje Larsen)
…eller besøk vår facebookside.