Fotocredit:

Et program for et grønnere Vestfold og Telemark

Verden står ved et veiskille, der langsiktig trygghet, frihet og velferd står på spill. Vi går til valg på å skape et samfunn hvor vi lever gode liv uten å ødelegge for andre.

19. juni 2019

Miljøpartiet De Grønne Vestfold og Telemark er optimistiske og ser store muligheter for å kunne utvikle den nye regionen vår til det beste for alle som bor her. Fra Færder fyr til Gaustatoppen, for mennesker og for dyr og insekter, for bonden og for industriarbeideren- ja, alle skal være i stand til å bidra til det grønne skiftet. Det er det som er De Grønnes politikk.

Vi vet at vi må ta vare på alle de unike og gode forskjellene som finnes i vår region. Om du bor i by eller bygd, ved kysten eller i innlandet, skal vår politikk bidra til en bedre hverdag, men samtidig ivareta de som kommer etter oss.

Vi tror på et næringsliv og arbeidsplasser i hele regionen. Satsing på fornybar energi, bruk av elbil, kollektivtrafikk og sykkel begynner å bli regelen heller enn unntaket. Tusener går rund og plukker opp plastsøppel, stadig flere omstiller matvanene sine av klima- og dyrehensyn. Vestfold og Telemark er et av landets største landbruksfylker, og står for en stor andel av nasjonens matproduksjon. Vi har et landbruk i verdensklasse, det må vi ta vare på og utvikle.

Vi er langt ifra i mål, noe de titusenvis av ungdommene som har tatt til gatene i klimastreik har vist oss. Skal vi unngå at temperaturen på jorda stiger drastisk og forhindrer at arter dør ut må vi iverksette en radikal omstilling, bare slik kan vi ivareta selve livsgrunnlaget vårt.

Framtidens Vestfold og Telemark skal være robust mot klimaendringer, skape bærekraftige og fremtidsrettede næringer, ha et stort naturmangfold og være godt å bo i for alle uansett hvem de er og hvor de bor.

Stem grønt 9. september, for mennesker og miljø!

Hele programmet kan du lese her:

Program for Vestfold og Telemark 2019-2023