Porsgrunn

22. august 2018

I Porsgrunn har vi 50 medlemmer og to folkevalgte: Ottar Berg og Hilde Forberg Andersen.

Lokallagsledere: Ottar Berg / Hilde F. Andersen

Kontakt: porsgrunn@mdg.no
…eller besøk vår facebookside.